AngularJS Eğitimi #7 AngularJS ile JSON Okumak

AngularJS Eğitimine devam ediyoruz. Mobil uygulamalar için bizim en çok kullandığımız veri tipi olan JSON’ı AngularJS’i nasıl okuyacağımıza baktık bunun için AngularJS’te $http direktifini kullanıyoruz. Aslında iki tip kullanımı var bu direktifin. Bunlar general ve shortcut kullanımını.

Nedir?

Hibrit mobil uygulama geliştirirken biz hep JSON ile veri aktarıp yapımızı IONIC ya da başka bir framework’te kuruyoruz. Daha anlaşılabilir haliyle uzak sunucuda veritabanından verileri çekip  json oluşturuyoruz ve bir URL’de tutuyoruz. AngularJS ile bu URL’e GET ile bağlanıp o değerleri işliyoruz ve tasarımsal kısma (view) kısmında düzenli bir şekilde göstermeye çalışıyoruz.

Neden JSON?

Aslında bu konuda daha uzun da konuşabiliriz fakat, kısaca anlatmak gerekirse JSON(Javascript Object Notation) yani javascript nesne notasyonu olarak çevirebiliriz, tüm programlama dillerinde kullanabileceğimiz, kullanımı basit, hızlı ve veri değişimini kolaştıran bir metin biçimi olduğu için, diğer platformlarında rahat ve güvenerek kullanabiliyoruz.

$http.get General Kullanımı


$http({
 method:'GET',
 url:'/someUrl'
}).then(function SuccessCallback(response){
  // this callback will be called asynchronously
  // when the response is available
 },function errorCallback(response){
  // called asynchronously if an error occurs
  // or server returns response with an error status.
 });

Burada errorCallback kısmında parametreler gönderip error değerini anlayabiliriz.

errorCallback(<strong>data,status,headers,config</strong>);

şeklinde kullanabiliriz.
fonksiyon altında console.log(status); diyebiliriz.

$http.get Shortcut Kullanımı

Ben daha çok shortcut tipinde kullanıyorum benim işimi daha çok görüyor.

Bundaki kullanım;


$http.get('JSON_URL').success(function(data){

console.log(data);

}).error(function(errorResponse){

console.log(errorResponse);

});

bu şekilde.

Dosyaları İndir Şimdi bu konu hakkında kısa bir video hazırladım.

 

 

Bir Cevap Yazın